کد خبر:  41 تاریخ انتشار: 00:55 - 1398/01/17 تعداد بازدید: 176

زمان و مکان برگزاری هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

هفتمین  آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی ساعت 10:30 روز پنج شنبه 22 فروردین ماه سال 1398  در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار خواهد شد.