کد خبر:  34 تاریخ انتشار: 00:23 - 1397/05/13 تعداد بازدید: 84

برگزاری ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی در صورت تایید کمیته برگزاری ساعت 14 روز دوشنبه 15 مرداد سال جاری برگزار میشود.
به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی میرساند با توجه به نرسیدن تعداد داوطلبان به حدنصاب لازم است موضوع در کمیته برگزاری آزمون طرح و تصمیم نهایی اتخاذ شود. در صورت تایید کمیته آزمون ساعت 14 روز دوشنبه  15 مرداد برگزار خواهد شد و کارت شرکت در آزمون روز یکشنبه 14 قابل دریافت خواهد بود. در صورت عدم تایید زمان جدید برگزاری به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.