کد خبر:  29 تاریخ انتشار: 21:33 - 1396/10/20 تعداد بازدید: 883

توجه

داوطلبانی که نمیتوانند کارت ورود به جلسه دریافت نمایند جهت دریافت کارت ورود به جلسه  به ساختمان اداری طبقه دوم زارع ایمانی مراجعه نمایند.