کد خبر:  28 تاریخ انتشار: 00:23 - 1396/10/20 تعداد بازدید: 1073

زمان آزمون

داوطلبان گرامی آزمون روز پنجشنبه مورخ1396/10/21 ساعت 10 صبح در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.