اخبار و اطلاعیه


تغییر زمان برگزاری سومین آزمون

سومین آزمون زبان دانشگاه در ساعت 14 روز پنجشنبه 5 اسفند 1395 برگزار میشود و ثبت نام تا 2 اسفند ادامه دارد.


تعیین نمره حد نصاب 40 برای شرکت در آزمون جامع

داوطلبانی که در آزمون UMA-LPT نمره 40 کسب نمایند مجاز به شرکت در آزمون جامع خواهند بود.


در خصوص منابع آزمون

داوطلبان عزیز در خصوص منابع آزمون به توضیح زیر دقت نمایند.