اخبار و اطلاعیه


اطلاعیه ثبت نام ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی (UMA-LPT963) پانزدهم مرداد ماه 1397 برگزار میشود.


اطلاعیه آزمون

پنجمین آزمون UMA-LPT راس ساعت 14 روز جمعه 11 اسفند 1396 برگزار میشود.