اخبار و اطلاعیه


برگزاری چهارمین آزمون زبان در ششم شهریور

چهارمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی در ساعت 14 روز دوشنبه 96/6/6 برگزار میشود.


تغییر زمان برگزاری سومین آزمون

سومین آزمون زبان دانشگاه در ساعت 14 روز پنجشنبه 5 اسفند 1395 برگزار میشود و ثبت نام تا 2 اسفند ادامه دارد.


تعیین نمره حد نصاب 40 برای شرکت در آزمون جامع

داوطلبانی که در آزمون UMA-LPT نمره 40 کسب نمایند مجاز به شرکت در آزمون جامع خواهند بود.