اخبار و اطلاعیه


داوطلبان گرامی شرکت در آزمون های زبان با توجه به تغییر سامانه پرداخت بانکی جهت واریز هزینه آزمون از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه (گزینه آزمون زبان) اقدام نمایند. لینک صفحه پرداخت آنلاین دانشگاه در صفحه اصلی دانشگاه موجود می باشد


صفحه پرداخت آنلاین دانشگاه

هشتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی در روز پنجشنبه 1399/3/8 ساعت 11 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می گردد.
آخرین مهلت ثبت نام 1399/3/5 می باشد.
تاریخ دریافت کارت 1399/3/7 می باشد