اخبار و اطلاعیه


تعیین نمره حد نصاب 40 برای شرکت در آزمون جامع

داوطلبانی که در آزمون UMA-LPT نمره 40 کسب نمایند مجاز به شرکت در آزمون جامع خواهند بود.


اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون

دومین آزمون UMA-LPT راس ساعت 14 روز سه شنبه 19 مرداد برگزار میشود.


در خصوص منابع آزمون

داوطلبان عزیز در خصوص منابع آزمون به توضیح زیر دقت نمایند.