اخبار و اطلاعیه


بیست و چهارمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی روز پنجشنبه مورخ 1401/4/2 ساعت 11 صبح در محل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1برگزار می گردد. خواهشمند است داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی خضور یابند
آخرین مهلت ثبت نام : 1401/3/31
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون: 1401/4/1(از ساعت 17 به بعد)

داوطلبانی که در سامانه ثبت نام کرده و تایید شده اند با پرداخت هزینه شرکت در آزمون از طریق پرداخت آنلاین و دریافت کد رهگیری، سامانه آنها را به طور اتوماتیک برای آزمون انتخاب میکند ، در زمان مشخص شده جهت دریافت کارت به سامانه مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است نمایش ظرفیت صفر به معنی پر شدن ظرفیت آزمون نیست و داوطلبان می توانند جهت شرکت در آزمون مراحل ثبت نام را انجام دهند.

هنگام ثبت نام(درصورت بروز مشکل در ثبت نام) می توانید از راهنمایی های تصویری قرارداده شده در سایت استفاده نمائید.

داوطلبان گرامی شرکت در آمون های زبان با توجه به تغییر سامانه پرداخت بانکی جهت واریز هزینه آزمون از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه )گزینه آزمون زبان( اقدام نمائید. لینک صفحه پرداخت آنلان دانشگاه در صفحه اصلی دانشگاه موجود می باشد

صفحه پرداخت آنلاین دانشگاه