اخبار و اطلاعیه


آزمون روز ششم شهریور به علت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان برگزار نمیشود

آزمون روز دوشنبه ششم شهریور به علت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان کنسل شد. زمان جدید برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.


برگزاری چهارمین آزمون زبان در ششم شهریور

چهارمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی در ساعت 14 روز دوشنبه 96/6/6 برگزار میشود.


تغییر زمان برگزاری سومین آزمون

سومین آزمون زبان دانشگاه در ساعت 14 روز پنجشنبه 5 اسفند 1395 برگزار میشود و ثبت نام تا 2 اسفند ادامه دارد.